Czech English French German Polish Russian
toystory up walle nemo
Vinaora Cu3ox Slideshow
Create an attractive Joomla image slider with cool 3D slice effects
Vinaora Visitors Counter
Famous and nice Joomla counter module. Top 40 Joomla Popular Extensions on JED.
Vinaora Nivo Slider
The world's most awesome Joomla slider. It allows you to easily create an image slideshow.
Vinaora Cu3er 3D slide-show
Shows images in 3D Flash Slide-show. Create amazing 3D transition between slides.


Mikroregion Český smaragd 

je členem MAS Blaník

logo mas bl male

Zprávy z BENE-BUSu

Obce na Benešovsku budou dopravcům dál přispívat podle počtu obyvatel

Obce na Benešovsku budou dopravcům v regionu s největší pravděpodobností dál přispívat stejně jako dosud, tedy podle počtu obyvatel, kteří jsou v nich přihlášeni k trvalému pobytu. Na tomto způsobu financování se shodla pracovní skupina sdružení obcí BENE-BUS, které pomáhá organizovat dopravní obslužnost v regionu. Podle místopředsedy sdružení Martina Kadrnožky bude také nutné zkontrolovat efektivitu některých spojů.

 

„Změnit nynější způsob financování se nejeví jako správné řešení. Uvažovali jsme například o výpočtu příspěvku podle rozlohy obce. Ideální by bylo financovat jednotlivé spoje podle délky jejich trasy na území dané obce. Stanovit tento údaj ale není jednoduché. Pracovní skupina proto doporučuje valné hromadě sdružení BENE-BUS zachovat stávající způsob financování,“ dodal Martin Kadrnožka. BENE-BUS začal o změně systému financování dopravní obslužnosti uvažovat na jaře v souvislosti se snahou zvýšit efektivitu autobusových linek. Hovořilo se například o tom, že by se do výpočtu příspěvku obcí mohly promítnout mimo jiné odjeté kilometry nebo počet lidí cestujících autobusem na území konkrétní obce.

 

Podle Martina Kadrnožky bude nutné zkontrolovat i efektivitu jednotlivých spojů. „Společnost ČSAD Benešov, která je majoritním dopravcem v regionu, nám poskytla seznam málo obsazených spojů. Chceme je podrobit kontrole a prověřit, zda je opravdu důležité je provozovat. Pokud bychom je mohli omezit, došlo by tím sice ke zvýšení nákladů dopravce na kilometr, ale ve finále bychom platili méně, protože by se významně snížilo množství ujetých kilometrů,“ dodal Martin Kadrnožka. BENE-BUS chce proto vyzvat starosty obcí, kterých se to týká, aby prověřili, zda je možné takové spoje zrušit. Možností, jak zvýšit obsazenost spojů, je i posun času odjezdu nebo úprava trasy.

BENE-BUS je důležitým partnerem při jednáních se Středočeským krajem, který ze zákona zajišťuje základní dopravní obslužnost v regionu. Příspěvky na ni ale kraj rok od roku snižuje. Situace se vyhrotila loni, kdy kraj kvůli nedostatku peněz prosadil zrušení 48 autobusových spojů v regionu. Zbylých téměř 100 spojů zachránily obce sdružené ve svazku BENE-BUS tím, že zvýšily svůj příspěvek ze 120 Kč na 150 Kč na obyvatele ročně. Před rokem kraj také vypověděl všem autobusovým dopravcům smlouvy o závazku veřejné služby ve vnitrostátní linkové osobní dopravě a vyhlásil nové výběrové řízení. Po letošní změně ve vedení kraje byly výpovědi staženy a původní smlouvy zůstaly v platnosti.

 

Text: Jaroslava Tůmová

Zpráva ze dne 9. srpna 2012, vydalo Posázaví o.p.s.

mapa cr_mikroregion

Fotografie z okolí

cimg2033.jpg

Přihlášenílogo mas bl male  KBR1-slogan maly

CSOP maly

rytir maly

 EKOSO

svazek obcí

www.ekoso.cz

 

logo RU modre male


Designed by Pro-Net.cz