Czech English French German Polish Russian
toystory up walle nemo
Vinaora Cu3ox Slideshow
Create an attractive Joomla image slider with cool 3D slice effects
Vinaora Visitors Counter
Famous and nice Joomla counter module. Top 40 Joomla Popular Extensions on JED.
Vinaora Nivo Slider
The world's most awesome Joomla slider. It allows you to easily create an image slideshow.
Vinaora Cu3er 3D slide-show
Shows images in 3D Flash Slide-show. Create amazing 3D transition between slides.


Mikroregion Český smaragd 

je členem MAS Blaník

logo mas bl male

Výsledky spolupráce zdejších obyvatel a studentů

Studenti pro venkov se zapojili do plánování projektů v podblanických obcích

 14. listopadu 2013

spv vitovskaÚpravu náměstí v Načeradci, protihluková opatření v Hulicích a zajímavé nápady na turistické zatraktivnění mikroregionu Želivka – tak to vše měli možnost plánovat účastníci 12. ročníku semináře „Studenti pro venkov“, který se uskutečnil ve dnech 25. – 28. října 2013 ve Spolkovém domě ve Vlašimi a v přilehlých mikroregionech Český smaragd, Blaník a Želivka.  

 

Během semináře se povedlo se skupinou studentů různého odborného zaměření vymyslet nové nápady na řešení celkem tří případových studií. Tou první byl návrh úpravy náměstí v Načeradci. „Byli jsme velmi potěšeni, když na společné plánování přišlo 16 místních obyvatel, včetně zastupitelů a pana místostarosty – je vidět, že občanům Načeradce na vzhledu náměstí velmi záleží, a proto využili nabídky aktivně vyjádřit své názory a nápady,“ uvedla Eva Hájková, jedna z organizátorek semináře a dodává:  „Všichni přítomní byli na začátku rozděleni do tří smíšených skupin, ve kterých byli jak místní obyvatelé, tak studenti, a po terénním průzkumu a zhodnocení současného stavu společně navrhovali ideální řešení úpravy náměstí. Městys Načeradec by rád využil výstupy ze společného plánování jako podklad pro další jednání s veřejností a zadání projektu úpravy náměstí takovým způsobem, který by zdejším obyvatelům i případným návštěvníkům vyhovoval nejvíce.“

 

spv vondrakDruhou případovou studií bylo řešení protihlukové bariéry v Hulicích v souvislosti s bezprostřední blízkostí dálnice D1. Plánování proběhlo obdobným způsobem jako v Načeradci – smíšené skupiny složené ze studentů a celkem 7 místních obyvatel se zamýšleli nejen nad možnostmi konkrétních protihlukových opatření, ale i nad širšími vztahy a potenciálním využitím navrhovaných prvků. Projekt bude pravděpodobně předložen obcí jako účastníkem stavebního řízení v rámci plánovaného projektu rozšíření dálnice D1, plánovaného na roky 2015 - 2016.

 

Závěrečnou studií bylo navrhování turistického zatraktivnění regionu Želivka. Nejdříve byli účastníci semináře manažerem mikroregionu Jaroslavem Švejdou seznámeni s historií a současným stavem řešeného území formou exkurze. Tentokrát již s velmi malým zastoupením místních obyvatel navrhovali studentské skupiny strategie a možnosti rozvoje regionu s cílem přilákat turisty.

 

„Všechny výstupy z jednotlivých plánování nyní zpracováváme, aby mohly být co nejdříve předány zástupcům obcí a mikroregionu Blaník, Český Smaragd a Želivka, aby s nimi mohli dál pracovat a rozvíjet zajímavé studentské myšlenky. Věříme, že nezapadnou a budeme se těšit na to, že nápady pomohou zlepšit život v zapojených obcích a mikroregionech,“ uvedla organizátorka Daniela Vítovská a dodává:  „Hlavním posláním semináře je umožnit studentům z různých oborů zapojit se do konkrétních projektů realizovaných na českém venkově a také podpořit místní občany, aby vyjádřili svůj názor na plánovaný projekt a aktivně se podíleli na rozvoji obce.“

 

Seminář byl doplněn i o odborné přednášky pro širokou veřejnost na téma „Turistický potenciál venkovských oblastí“ (Ing. Markéta Flekalová, Ph.D. ze Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně) a „Úprava veřejných prostranství na venkově“ (Ing. Petr Šiřina z Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví v Průhonicích).

 

Touto cestou bychom ještě jednou rádi poděkovali všem, kteří se do semináře Studenti pro venkov zapojili – studentům, přednášejícím, spolupracovníkům (autorce semináře Renatě Vondrákové, manažerům mikroregionů Evě Vrzalové, Elišce a Jaroslavu Švejdovým), vedení obcí a místním občanům za aktivní zapojení. Těšíme se na další spolupráci.

 

Seminář byl realizován díky finanční podpoře Ministerstva pro místní rozvoj v rámci Programu obnovy venkova, Svazku obcí Český smaragd, Blaník a Želivka a Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity v Brně.

 

Text za organizátory: Eva Hájková a Daniela Vítovská

Autoři fotografií: Daniela Vítovská, Radek Vondrák  

mapa cr_mikroregion

Fotografie z okolí

cimg1769.jpg

Přihlášenílogo mas bl male  KBR1-slogan maly

CSOP maly

rytir maly

 EKOSO

svazek obcí

www.ekoso.cz

 

logo RU modre male


Designed by Pro-Net.cz