Czech English French German Polish Russian
toystory up walle nemo
Vinaora Cu3ox Slideshow
Create an attractive Joomla image slider with cool 3D slice effects
Vinaora Visitors Counter
Famous and nice Joomla counter module. Top 40 Joomla Popular Extensions on JED.
Vinaora Nivo Slider
The world's most awesome Joomla slider. It allows you to easily create an image slideshow.
Vinaora Cu3er 3D slide-show
Shows images in 3D Flash Slide-show. Create amazing 3D transition between slides.


Kontakty

Sídlo svazku:

Javorník 15

Trhový Štěpánov

257 63

  

Předseda svazku
Jiří Čihák 
Tel.: 724 188997
obec.javornik@tiscali.cz

 

Místopředseda svazku

Pavel Bouček

 

Kontrolní výbor 

předseda: Ing. Balík Miroslav

členové: Kapek Martin a Vaník Jaroslav

 

Finanční výbor   

předseda:Srbová Anežka

členové:Vošický Jaroslav a Mgr. Balšánek Jan

 

Účetní
Jana Jeřábková
jana-jerabkova@email.cz

Mikroregion Český smaragd 

je členem MAS Blaník

logo mas bl male

Usnesení ze zasedání mikroregionu 9.12.2015

U s n e s e n í

ze zasedání výboru Mikroregionu Český smaragd,

které se konalo ve středu 9. prosince 2015 od 17,00 hodin

ve Spolkovém domě ve Zdislavicích

 

Výbor svazku obcí Mikroregion Český smaragd   s c h v a l u j e :

1/  Zvolení ověřovatelů zápisu – Jiří Čihák, Jaroslav Vošický

2/  Program dnešní schůze

3/  Financování provozu mikroregionu ke dni 09.12.2015

4/  Vyplacení mzdy za prosinec 2015 v lednu 2016 z rozpočtových prostředků roku 2016

5/  Rozpočtové opatření č. 4/2015

6/  Plán inventur za rok 2015 - příloha č. 5/2015 ke směrnici č. 1/2011 Inventarizace majetku a závazků

7/  Vyúčtování příspěvku poskytnutého MAS Blaník, z.s. v roce 2015 z mikroregionu ve 28.800 Kč

8/  Vyúčtování příspěvků poskytnutých mikroregionu členskými obcemi zúčastněnými v projektu „Pořízení velkoobjemových kontejnerů a štěpkovačů pro obce Chlum, Javorník, Kladruby, Rataje, Tichonice, Zdislavice“

9/   Uzavření Dohody o provedení práce na zpracování účetnictví svazku s paní Janou Kruckou na období do 30.04.2016

10/ Ukončení Smlouvy o přefakturaci výdajů za telefonní hovory manažerky uzavřené mezi mikroregionem a městem Trhový Štěpánov, a to k 31.12.2015

11/ Ukončení Dohody o používání místnosti a služeb souvisejících s účelem zřízení kanceláře manažerky (nájem, spotřeba energií, vody, odvoz odpadu a používání kopírovacího přístroje) mezi mikroregionem a městem Trhový Štěpánov k 31.12.2015

12/  Vyplacení odměny paní manažerce Evě Vrzalové

13/  Vyhovění žádosti obce Soutice o vyloučení z Mikroregionu Český smaragd k 31.12.2015, pokud do 31.12.2015 nebude obcí Soutice převeden investiční příspěvek na účet mikroregionu

14/  Projednání dalšího působení a pozice města Trhový Štěpánov v Mikroregionu Český smaragd na příštím zasedání výboru svazku

15/  Přebytkový rozpočet Mikroregionu Český smaragd na rok 2016

16/  Konání příštího jednání svazku ve středu 20.01.2016 od 17,00 hodin v Trhovém Štěpánově

 

Výbor svazku obcí mikroregionu Český smaragd   b e r e   n a   v ě d o m í :

1/  Zprávu o financování provozu mikroregionu ke dni 09.12.2015

2/  Informace o dopracované strategii MAS Blaník, z.s. k 30. listopadu 2015 a možnosti podpor, které bude možné čerpat v rámci MAS Blaník, z.s.

3/  Vyjádření kanceláře MAS Blaník k vyúčtování příspěvku 28.800 Kč

4/  Informace o stavu projektů „Pořízení velkoobjemových kontejnerů a štěpkovačů pro obce Chlum, Javorník, Kladruby, Rataje, Tichonice, Zdislavice“ a Rozhledna na Javornické hůře

5/  Záměr paní Krucké ukončit působení v mikroregionu na pozici účetní

6/  Informace o aktuálních dotačních výzvách

 

Výbor svazku obcí mikroregionu Český smaragd   p o v ě ř u j e :

1/  Pana Mgr. Jana Balšánka k zastupování mikroregionu v orgánech MAS Blaník

2/  Členy svazku, aby na dalších zasedáních svazku navrhli řešení vhodného místa pro kancelář účetní a archiv dokumentů svazku

 

Zapsala:  Eva Vrzalová

Zápis ověřili: Jiří Čihák, Jaroslav Vošický       

Předseda svazku obcí Josef Korn  

mapa cr_mikroregion

Fotografie z okolí

cimg1868.jpg

Přihlášenílogo mas bl male  KBR1-slogan maly

CSOP maly

rytir maly

 EKOSO

svazek obcí

www.ekoso.cz

 

logo RU modre male


Designed by Pro-Net.cz