Czech English French German Polish Russian
toystory up walle nemo
Vinaora Cu3ox Slideshow
Create an attractive Joomla image slider with cool 3D slice effects
Vinaora Visitors Counter
Famous and nice Joomla counter module. Top 40 Joomla Popular Extensions on JED.
Vinaora Nivo Slider
The world's most awesome Joomla slider. It allows you to easily create an image slideshow.
Vinaora Cu3er 3D slide-show
Shows images in 3D Flash Slide-show. Create amazing 3D transition between slides.


Kontakty

Sídlo svazku:

Javorník 15

Trhový Štěpánov

257 63

  

Předseda svazku
Jiří Čihák 
Tel.: 724 188997
obec.javornik@tiscali.cz

 

Místopředseda svazku

Pavel Bouček

 

Kontrolní výbor 

předseda: Ing. Balík Miroslav

členové: Kapek Martin a Vaník Jaroslav

 

Finanční výbor   

předseda:Srbová Anežka

členové:Vošický Jaroslav a Mgr. Balšánek Jan

 

Účetní
Jana Jeřábková
jana-jerabkova@email.cz

Mikroregion Český smaragd 

je členem MAS Blaník

logo mas bl male

Návrh rozpočtu mikroregionu na rok 2013

Návrh rozpočtu Mikroregionu Český smaragd se sídlem

 v Trhovém Štěpánově na rok 2013


 

 

Rozpočtové příjmy

pol. 4121

Neinvestiční přijaté transfery od obcí

521.730,-

6310

Obecné příjmy z finančních operací

2.000,-

 

Příjmy celkem

523.730,- 

 

Rozpočtové výdaje

2143

Cestovní ruch

    2.000,-

3639

Komunální služby a územní rozvoj

525.364,-

3749

Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny

30.000,-

6310

Obecné výdaje z finančních operací

2.000,-

 

Výdaje celkem

559.364,-

 

Schodek rozpočtu bude kryt přebytkem na běžném účtu vytvořený k 31.12.2012


Připomínky je možno podávat písemně na Městském úřadu v Trhovém Štěpánově do 12. prosince 2012.

 

Trhový Štěpánov dne 26.10.2012

 

Ing. Václav Nekvasil v.r., předseda dobrovolného svazku obcí Mikroregion Český smaragd

 

Na úřední desce vyvěšeno dne: 29.10.2012; sejmuto dne:

V elektronické podobě na úřední desce vyvěšeno dne: 29.10.2012; sejmuto dne:

 

                              

mapa cr_mikroregion

Fotografie z okolí

cimg2502.jpg

Přihlášenílogo mas bl male  KBR1-slogan maly

CSOP maly

rytir maly

 EKOSO

svazek obcí

www.ekoso.cz

 

logo RU modre male


Designed by Pro-Net.cz