Czech English French German Polish Russian
toystory up walle nemo
Vinaora Cu3ox Slideshow
Create an attractive Joomla image slider with cool 3D slice effects
Vinaora Visitors Counter
Famous and nice Joomla counter module. Top 40 Joomla Popular Extensions on JED.
Vinaora Nivo Slider
The world's most awesome Joomla slider. It allows you to easily create an image slideshow.
Vinaora Cu3er 3D slide-show
Shows images in 3D Flash Slide-show. Create amazing 3D transition between slides.


Kontakty

Sídlo svazku:

Javorník 15

Trhový Štěpánov

257 63

  

Předseda svazku
Jiří Čihák 
Tel.: 724 188997
obec.javornik@tiscali.cz

 

Místopředseda svazku

Pavel Bouček

 

Kontrolní výbor 

předseda: Ing. Balík Miroslav

členové: Kapek Martin a Vaník Jaroslav

 

Finanční výbor   

předseda:Srbová Anežka

členové:Vošický Jaroslav a Mgr. Balšánek Jan

 

Účetní
Jana Jeřábková
jana-jerabkova@email.cz

Mikroregion Český smaragd 

je členem MAS Blaník

logo mas bl male

Usnesení ze zasedání mikroregionu 12.4.2012

U s n e s e n í

ze zasedání výboru Mikroregionu Český smaragd konaného dne 12. dubna 2012

v Kulturním domě v Javorníku


Výbor svazku obcí Mikroregion Český smaragd   s c h v a l u j e :

1/  Program dnešní schůze

2/  Zvolení ověřovatelů zápisu – Jaroslav Vaník, Martin Kapek

3/  Financování mikroregionu ke dni 12.4.2012

4/  Rozpočtové opatření č. 2/2012

5/  Vyúčtování neinvestičního příspěvku za rok 2011 poskytnutého Posázaví o.p.s. a převod

      zůstatku z vyúčtování v částce 81.773,50 Kč na tytéž účely do roku 2012

6/   Zápis nových Stanov Mikroregionu Český smaragd do registru KÚSK

7/   Bezplatné miniškolení k internetovým aukcím pro obce a svazky obcí


Výbor svazku obcí mikroregionu Český smaragd   b e r e   n a   v ě d o m í :

1/  Zprávu o stavu financování mikroregionu

2/  Zprávu o jednáních s původními tvůrci projektu rozhledny na Javornické hůře

3/  Probíhající projekt Posázaví o.p.s. „Čistá řeka Sázava“ a akci SDH Trhový Štěpánov

     „Také čistý Štěpánovský potok“

4/  Informace ze seminářů „Zpřístupnění lesa“ a „Reforma společné zemědělské politiky“

5/  Informace o současných výzvách dotačních titulů, o budoucích výzvách a o dosavadních

     výsledcích po podání žádostí

6/  Informace ze semináře k situaci pošt na českém venkově

7/  Předávání zpravodajů členských obcí v počtu 2 výtisků z každého nákladu do Posázaví

     o.p.s.


Výbor svazku obcí mikroregionu Český smaragd   p o v ě ř u j e :

1/   Finanční výbor provedením kontroly hospodaření Posázaví o.p.s. s finančními prostředky

      poskytnutými mikroregionem na činnost manažerky


Zapsala:  Eva Vrzalová

Zápis ověřili: Jaroslav Vaník, Martin Kapek  

Předseda svazku obcí Ing. Václav Nekvasil

mapa cr_mikroregion

Fotografie z okolí

cimg3616.jpg

Přihlášenílogo mas bl male  KBR1-slogan maly

CSOP maly

rytir maly

 EKOSO

svazek obcí

www.ekoso.cz

 

logo RU modre male


Designed by Pro-Net.cz