Czech English French German Polish Russian
toystory up walle nemo
Vinaora Cu3ox Slideshow
Create an attractive Joomla image slider with cool 3D slice effects
Vinaora Visitors Counter
Famous and nice Joomla counter module. Top 40 Joomla Popular Extensions on JED.
Vinaora Nivo Slider
The world's most awesome Joomla slider. It allows you to easily create an image slideshow.
Vinaora Cu3er 3D slide-show
Shows images in 3D Flash Slide-show. Create amazing 3D transition between slides.


Kontakty

Sídlo svazku:

Javorník 15

Trhový Štěpánov

257 63

  

Předseda svazku
Jiří Čihák 
Tel.: 724 188997
obec.javornik@tiscali.cz

 

Místopředseda svazku

Pavel Bouček

 

Kontrolní výbor 

předseda: Ing. Balík Miroslav

členové: Kapek Martin a Vaník Jaroslav

 

Finanční výbor   

předseda:Srbová Anežka

členové:Vošický Jaroslav a Mgr. Balšánek Jan

 

Účetní
Jana Jeřábková
jana-jerabkova@email.cz

Mikroregion Český smaragd 

je členem MAS Blaník

logo mas bl male

Usnesení ze zasedání mikroregionu 14.6.2012

U s n e s e n í

ze zasedání výboru Mikroregionu Český smaragd,

konaného dne 14. června 2012 v 18,00 hod. ve Spolkovém domě v Trhovém Štěpánově 

 

Výbor svazku obcí Mikroregion Český smaragd   s c h v a l u j e :

1/  Program dnešní schůze

2/  Zvolení ověřovatelů zápisu – Jiří Čihák, Martin Kapek

3/  Financování mikroregionu ke dni 14.6.2012

4/  Rozpočtové opatření č. 3/2012

5/  Směrnici č. 1/2012 Evidence, účtování a oceňování materiálu a zásob

6/  Závěrečný účet mikroregionu za rok 2011 bez výhrad

 

Výbor svazku obcí mikroregionu Český smaragd   b e r e   n a   v ě d o m í :

1/  Zprávu o stavu financování mikroregionu

2/  Zprávu Krajského úřadu Středočeského kraje o přezkoumání hospodaření mikroregionu za rok 2011

3/  Informace manažerky o jednáních s možnými partnery či sponzory k projektu rozhledny na Javornické hůře

4/  Poznatky ze semináře „Rozvoj a fungování mikroregionu“ pořádaného Ústavem územního rozvoje Brno pod záštitou MMR ČR

5/  Informace manažerky o současných a budoucích dotačních výzvách

 

Výbor svazku obcí mikroregionu Český smaragd   o d l o ž i l :

1/  Jednání o propagačních materiálech mikroregionu na další zasedání svazku obcí

 

Zapsala: Eva Vrzalová

Zápis ověřili: Jiří Čihák, Martin Kapek      

Předseda svazku obcí Ing. Václav Nekvasil

mapa cr_mikroregion

Fotografie z okolí

cimg0399.jpg

Přihlášenílogo mas bl male  KBR1-slogan maly

CSOP maly

rytir maly

 EKOSO

svazek obcí

www.ekoso.cz

 

logo RU modre male


Designed by Pro-Net.cz