Czech English French German Polish Russian
toystory up walle nemo
Vinaora Cu3ox Slideshow
Create an attractive Joomla image slider with cool 3D slice effects
Vinaora Visitors Counter
Famous and nice Joomla counter module. Top 40 Joomla Popular Extensions on JED.
Vinaora Nivo Slider
The world's most awesome Joomla slider. It allows you to easily create an image slideshow.
Vinaora Cu3er 3D slide-show
Shows images in 3D Flash Slide-show. Create amazing 3D transition between slides.


Kontakty

Sídlo svazku:

Javorník 15

Trhový Štěpánov

257 63

  

Předseda svazku
Jiří Čihák 
Tel.: 724 188997
obec.javornik@tiscali.cz

 

Místopředseda svazku

Pavel Bouček

 

Kontrolní výbor 

předseda: Ing. Balík Miroslav

členové: Kapek Martin a Vaník Jaroslav

 

Finanční výbor   

předseda:Srbová Anežka

členové:Vošický Jaroslav a Mgr. Balšánek Jan

 

Účetní
Jana Jeřábková
jana-jerabkova@email.cz

Mikroregion Český smaragd 

je členem MAS Blaník

logo mas bl male

Usnesení ze zasedání mikroregionu 2.2.2012

U s n e s e n í

ze schůze výboru Mikroregionu Český smaragd konané dne 2. února 2012

ve Spolkovém domě v Trhovém Štěpánově

 

Výbor svazku obcí Mikroregion Český smaragd   s c h v a l u j e :

1/  Program dnešní schůze

2/  Zvolení ověřovatelů zápisu – Jiří Čihák, Bc. Pavel Bouček

3/  Financování mikroregionu ke dni 2.2.2012

4/  Účetní uzávěrku za rok 2011

5/  Výsledek hospodaření mikroregionu za rok 2011 - ztrátu 8.144,36 Kč

6/  Výsledky inventarizace majetku, závazků a pohledávek za rok 2011

7/  Rozpočtové opatření č. 1/2012

8/  Na rok 2012 investiční příspěvek od členských obcí ve výši  306.900,- Kč na stavbu

     Rozhledny na Javornické hůře

9/  Vznik tzv. „variabilního akčního týmu“ mikroregionu, který bude vždy seskupen dle

      aktuální situace a možností potenciálních členů

10/ Nové znění Stanov Mikroregionu Český smaragd Trhový Štěpánov

11/ Příští jednání svazku ve čtvrtek 29. března 2012 od 17,00 hod. v Javorníku

 

Výbor svazku obcí mikroregionu Český smaragd   b e r e   n a   v ě d o m í :

1/  Zprávu o stavu financování mikroregionu

2/  Potřebu zaslat částečnou výši členských příspěvků obcí na rok 2012

3/  Závěrečnou zprávu o provedení inventarizace majetku, závazků a pohledávek za rok 2011

4/  Informaci o přezkoumání hospodaření mikroregionu za rok 2011 dne 23. dubna 2012

     Krajským úřadem Středočeského kraje

5/  Současné dění ve svazku Benebus a stav dopravní obslužnosti regionu

6/  Detailní rozbor tzv. „příspěvku na manažerku“

7/  Informace manažerky o mediální prezentaci mikroregionu a propagování akcí vně

     mikroregionu

8/  Informace manažerky o dosavadním průzkumu k tvorbě strategie rozvoje regionu Posázaví

9/  Informace manažerky o blížícím se ročníku projektu „Čistá řeka Sázava“

10/ Informace manažerky o současných dotačních titulech

 

Výbor svazku obcí mikroregionu Český smaragd   p o v ě ř u j e :

1/  Manažerku Evu Vrzalovou k zajištění informace ohledně výroby propagačních triček a

     kšiltovek (každý artikl zkusmo po 10 kusech)

2/  Starostu Jiřího Čiháka a manažerku Evu Vrzalovou ke zkontaktování projektové kanceláře,

     která vytvářela původní projekt rozhledny a získání informací k potenciální spolupráci

 

Zapsala:  Eva Vrzalová

Zápis ověřili:  Jiří Čihák, Bc. Pavel Bouček

mapa cr_mikroregion

Fotografie z okolí

cimg2183.jpg

Přihlášenílogo mas bl male  KBR1-slogan maly

CSOP maly

rytir maly

 EKOSO

svazek obcí

www.ekoso.cz

 

logo RU modre male


Designed by Pro-Net.cz