Czech English French German Polish Russian
toystory up walle nemo
Vinaora Cu3ox Slideshow
Create an attractive Joomla image slider with cool 3D slice effects
Vinaora Visitors Counter
Famous and nice Joomla counter module. Top 40 Joomla Popular Extensions on JED.
Vinaora Nivo Slider
The world's most awesome Joomla slider. It allows you to easily create an image slideshow.
Vinaora Cu3er 3D slide-show
Shows images in 3D Flash Slide-show. Create amazing 3D transition between slides.


Kontakty

Sídlo svazku:

Javorník 15

Trhový Štěpánov

257 63

  

Předseda svazku
Jiří Čihák 
Tel.: 724 188997
obec.javornik@tiscali.cz

 

Místopředseda svazku

Pavel Bouček

 

Kontrolní výbor 

předseda: Ing. Balík Miroslav

členové: Kapek Martin a Vaník Jaroslav

 

Finanční výbor   

předseda:Srbová Anežka

členové:Vošický Jaroslav a Mgr. Balšánek Jan

 

Účetní
Jana Jeřábková
jana-jerabkova@email.cz

Mikroregion Český smaragd 

je členem MAS Blaník

logo mas bl male

Usnesení ze zasedání mikroregionu 20.9.2012

U s n e s e n í

ze zasedání výboru Mikroregionu Český smaragd,

konaného dne 20. září 2012 v 17,00 hod. ve Zdislavicích


Výbor svazku obcí Mikroregion Český smaragd   s c h v a l u j e :

1/  Změnu programu schůze

2/  Zvolení ověřovatelů zápisu – Jaroslav Vošický, Jaroslav Vaník

3/  Financování mikroregionu ke dni 20.9.2012

4/  Rozpočtové opatření č. 4/2012

5/  Příští jednání svazku ve čtvrtek 25. října 2012 od 17,00 hod. v Kladrubech


Výbor svazku obcí mikroregionu Český smaragd   b e r e   n a   v ě d o m í :

1/  Zprávu o stavu financování mikroregionu

2/  Informace představitelů MAS Posázaví o fungování Místní akční skupiny Posázaví, programu Leader, tvorbě nové strategie a vzájemných vztazích mezi MAS a mikroregionem

3/  Výzvu členským obcím k úhradě příspěvků

4/  Zprávu o provedeném dílčím přezkoumání hospodaření mikroregionu za rok 2012

5/  Informace manažerky o současných a budoucích dotačních výzvách


Výbor svazku obcí mikroregionu Český smaragd   p o v ě ř u j e :

1/ Manažerku Evu Vrzalovou zkontaktovat ještě další možné partnery, kteří by se mohli podílet na projektu Rozhledna na javornické hůře

2/ Předsedu svazku Ing. Václava Nekvasila k dalšímu jednání, progresu a přípravě dokumentace s vlastníkem pozemků pod plánovanou rozhlednou


Zapsala: Eva Vrzalová

Zápis ověřili: Jaroslav Vošický, Jaroslav Vaník      

Předseda svazku obcí Ing. Václav Nekvasil 

mapa cr_mikroregion

Fotografie z okolí

cimg1769.jpg

Přihlášenílogo mas bl male  KBR1-slogan maly

CSOP maly

rytir maly

 EKOSO

svazek obcí

www.ekoso.cz

 

logo RU modre male


Designed by Pro-Net.cz