Czech English French German Polish Russian
toystory up walle nemo
Vinaora Cu3ox Slideshow
Create an attractive Joomla image slider with cool 3D slice effects
Vinaora Visitors Counter
Famous and nice Joomla counter module. Top 40 Joomla Popular Extensions on JED.
Vinaora Nivo Slider
The world's most awesome Joomla slider. It allows you to easily create an image slideshow.
Vinaora Cu3er 3D slide-show
Shows images in 3D Flash Slide-show. Create amazing 3D transition between slides.


Kontakty

Sídlo svazku:

Javorník 15

Trhový Štěpánov

257 63

  

Předseda svazku
Jiří Čihák 
Tel.: 724 188997
obec.javornik@tiscali.cz

 

Místopředseda svazku

Pavel Bouček

 

Kontrolní výbor 

předseda: Ing. Balík Miroslav

členové: Kapek Martin a Vaník Jaroslav

 

Finanční výbor   

předseda:Srbová Anežka

členové:Vošický Jaroslav a Mgr. Balšánek Jan

 

Účetní
Jana Jeřábková
jana-jerabkova@email.cz

Mikroregion Český smaragd 

je členem MAS Blaník

logo mas bl male

Usnesení ze zasedání mikroregionu 26.10.2012

U s n e s e n í

ze zasedání výboru Mikroregionu Český smaragd,

konaného dne 26. října 2012 v 17,00 hod. v Kladrubech

 

Výbor svazku obcí Mikroregion Český smaragd   s c h v a l u j e :

1/  Zvolení ověřovatelů zápisu – Anežka Srbová, Jiří Čihák

2/  Program dnešní schůze

3/  Financování mikroregionu ke dni 26.10.2012

4/  Návrh schodkového rozpočtu na rok 2013

5/  Program na exkurzi do obcí svazku v rámci návštěvy mikroregionu Blaník a Želivka

6/  Postupy představitelů Českého smaragdu v pracovní skupině, která jedná o založení nové místní akční skupiny na území mikroregionů Blaník, Český smaragd, Podblanicko a Želivka

7/  Vstup Mikroregionu Český smaragd do nově vznikající MAS na následující programové období

8/  Pokračování spolupráce s MAS Posázaví do konce roku 2013

9/  Zrušení kanceláře manažerky svazku Evy Vrzalové v Posázaví o.p.s. k 31.12.2012

10/ Zřízení kanceláře manažerky svazku Evy Vrzalové na Městském úřadu v Trhovém Štěpánově od 01.01.2013

11/ Konání příštího jednání svazku ve čtvrtek 13. prosince 2012 od 17,00 hod. v Trhovém Štěpánově


Výbor svazku obcí mikroregionu Český smaragd   b e r e   n a   v ě d o m í :

1/  Zprávu o stavu financování mikroregionu

2/  Obecné informace o fungování místní akční skupiny, jejích orgánech, vazbách, členství a partnerství v místní akční skupině a o Programu Leader

3/  Informace o průběhu a obsahu jednání pracovní skupiny nově vznikající MAS

4/  Obecné informace k vytváření projektů, schéma dotačního systému

5/  Informace manažerky o současných a budoucích dotačních výzvách

6/  Výsledky dalšího jednání s Lesy ČR k rozhledně na Javornické hůře


Výbor svazku obcí mikroregionu Český smaragd   p o v ě ř u j e :

1/ Představitele mikroregionu k účasti na následujících jednáních pracovní skupiny nově vznikající MAS

2/ Manažerku Evu Vrzalovou k přesunu kanceláře z Posázaví o.p.s. na Městský úřad do Trhového Štěpánova do 31.12.2012.

3/ Manažerku Evu Vrzalovou k dalším kontaktům potenciálních partnerů projektu rozhledny na Javornické hůře


Zapsala: Eva Vrzalová

Zápis ověřili: Anežka Srbová, Jiří Čihák               

Předseda svazku obcí Ing. Václav Nekvasil

mapa cr_mikroregion

Fotografie z okolí

cimg4298.jpg

Přihlášenílogo mas bl male  KBR1-slogan maly

CSOP maly

rytir maly

 EKOSO

svazek obcí

www.ekoso.cz

 

logo RU modre male


Designed by Pro-Net.cz