Sídlo svazku

Javorník 15

Trhový Štěpánov

257 63

 

Obce svazku

Chlum

Javorník

Kladruby

Rataje

Tichonice

Zdislavice

 

Předseda svazku

Jiří Čihák

Tel.: 724 188 997

email:  obec.javornik@tiscali.cz

 

Místopředsedkyně svazku

Věra Jakubcová

 

Zástupce svazku v MAS Blaník

Mgr. Jan Balšánek

 

Kontrolní výbor

předseda: Jaroslav Vošický

členové: Petr Zíka a Miroslav Míka

 

Finanční výbor

předseda: Jaroslav Vaník

členové: Roman Kunst a Libor Zelenka

 

Webové stránky

Ing. Miroslav Balík, Ph.D.

Mgr. Jan Balšánek

 

Účetní

Jana Jeřábková

email: jana-jerabkova@email.cz

 

 

Městys, vesnice a malebné osady Mikroregionu Český smaragd najdete v členité oblasti Vlašimské pahorkatiny –  na území od Javornické hůry až ke břehům řeky Sázavy a vodní nádrže Želivka. Svazek tvoří šest obcí: Zdislavice (přes 500 obyvatel), Kladruby u Vlašimi (přes 200 obyvatel), Tichonice (kolem 200 obyvatel), Rataje (do 200 obyvatel), Chlum (přes 100 obyvatel) a Javorník (přes 100 obyvatel). Uskupení se nazývá Mikroregion Český smaragd podle jeho výjimečně krásné a bohaté přírody, ve které převládá zelená barva – tak jako v proslulém drahokamu. Všudypřítomné jsou lesy a háje. V regionu se nacházejí i vzácné přírodní lokality.

 

Mikroregion Český smaragd:

Pro přepnutí na web MAS Blaník klikněte na logo.

 • byl založen 30. září 1999,
 • je členem Místní akční skupiny Blaník (MAS Blaník),
 • na území Mikroregionu Český smaragd žije více než tisíc obyvatel.

  Funkce mikroregionu

  1. Zvelebování a zkvalitňování prostředí pro život zdejších obyvatel. Děje se tak prostřednictvím: projektů (budování, opravy, zeleň, vzdělávání, hospodaření), komunitního plánování, společenských akcí, podpory dětí a mládeže, podpory tradic, podpory přírody, podpory cestovního ruchu, místních podnikatelů a regionálních výrobců
  2.  Spolupráce všech členů svazku při řešení těchto úkolů. (když se spojí více malých obcí, mají sílu velkého města a společně si mohou dovolit plánovat a uskutečnit mnoho zajímavých projektů; mají také větší schopnost prosadit se)
  3. Z principu věci zahrnuje mikroregion do plánování a rozvoje své obyvatele, organizace, spolky, sdružení a školy.

  Mikroregion zajišťuje členským obcím řadu služeb. Například zprostředkování informací o různých dotačních titulech a podporách. Těchto služeb využívají i spolky a organizace, obyvatelé a místní podnikatelé. Mikroregion se také stará o propagaci členských obcí a jejich aktivit. Podporuje společenské akce a pomáhá s jejich zajištěním.