Na financování projektu se finančně podílely všechny obce sdružené v Mikroregionu Český Smaragd stejným objemem finančních prostředků na obyvatele podle své velikosti a individuálním jednorázovým příspěvkem, taktéž byly o finanční pomo požádány města, obce v našem okolí a dále firmy a podnikatelé. Nemalou částkou přispěli všichni starostové mikroregionu.  Takto shromážděné prostředky byly použity na dofinancování spoluúčasti mikroregionu. I tak bude zapotřebí dalších peněz na provoz a údržbu rozhledny.  Vzhledem k uvedené situaci bylo na jednání starostů mikroregionu rozhodnuto, že budou zdvořile požádání o případný dar občané obcí mikroregionu a případní dárci ostatních obcí, bez ohledu na členství jejich obcí v mikroregionu.

V případě zájmu je možno finanční dar zaslat na adresu:
Mikroregion Český smaragd, dobrovolný svazek obcí
Javorník 15,
25763 Trhový Štěpánov
č. účtu : 2245723329/0800,
jako var. symbol uveďte jméno a adresu.
Tyto údaje budou následně umístěny na pamětní desce na rozhledně.