Každý návštěvník je povinen seznámit se s tímto provozním řádem před vstupem do prostoru a okolí rozhledny. Svým vstupem stvrzuje, že se s tímto provozním řádem seznámil a plně souhlasí s jeho obsahem.

 1. Rozhledna Kalamajka slouží veřejnosti bezplatně a je provozována bez obsluhy. Rozhledna je přístupná po zapůjčení klíče. Klíče lze zapůjčit v obci Javorník, Chlum, Zdislavice, Rataje, Kladruby, Tichonice.
 2. Vstup na rozhlednu pouze na vlastní odpovědnost a nebezpečí. Provozovatel nenese odpovědnost za případné újmy na zdraví a majetku. Taktéž provozovatel rozhledny neodpovídá za škody, které návštěvník způsobí svým jednáním v rozporu s tímto řádem.
 3. Provozovatel neodpovídá za odložené nebo ztracené věci na vyhlídce rozhledny, stejně tak v jejím okolí.
 4. Vstup dětí do 12 let je povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let.
 5. Při hromadných návštěvách musí být na každých 10 nezletilých osob na rozhledně alespoň jedna zodpovědná osoba, starší 18 let, která bude konat nad skupinou dozor. Tato osoba je povinna se seznámit s tímto provozním řádem a obeznámit s ním i osoby, nad kterými koná dozor.
 6. Na rozhlednu není povoleno vstupovat v podnapilém stavu či pod vlivem omamných látek.
 7. Výstup na vyhlídku rozhledny není bezbariérový, a proto není určen pro osoby se zdravotními potížemi či jinak pohybově omezené, které by mohli ohrozit bezpečnost jich samotných, tak i ostatních návštěvníků.
 8. V prostoru a okolí rozhledny platí zákaz kouření.
 9. Na rozhlednu je zakázáno vstupovat se zvířaty a stejně tak je nechávat volně pobíhat v okolí rozhledny.
 10. Za nepříznivých povětrnostních podmínkách je zakázáno otevírat okna.
 11. Zákaz vstupu za nepříznivého počasí (mlha, vítr, kroupy, bouřka, mráz)
 12. Zákaz vstupu a pobývání za šera a tmy
 13. V okolí rozhledny je zakázáno stanovat, bivakovat či rozdělávat oheň.
 14. Je zakázáno poškozovat konstrukci, malovat nebo jiným způsobem znehodnocovat vnější i vnitřní zařízení rozhledny.
 15. Každý návštěvník je povinen pohybovat se při výstupu i sestupu po schodišti k tomu určeném a dbát opatrnosti své i ostatních návštěvníků.
 16. Je zakázáno překonávat zábradlí, naklánět se z oken vyhlídky nebo jiným nevhodným chováním ohrožovat bezpečnost svou i ostatních návštěvníků.
 17. Z rozhledny je zakázáno házet či spouštět dolů jakékoli předměty.
 18. Je zakázáno rušit hlukem nebo jinak obtěžovat ostatní návštěvníky v prostorách rozhledny i jeho okolí.
 19. Každý návštěvník je povinen, na rozhledně a v jejím okolí udržovat čistotu a pořádek. A to nejen po sobě, ale i po svých mazlíčcích.
 20. Při mimořádných událostech volejte:

Jednotné evropské číslo tísňového volání: tel. 112 Policie: tel. 158

Hasiči: tel. 150 Záchranná služba: tel. 155